Day: 11 maja, 2022

GRUPA LOTOS SA (8/2022) Rekomendacja Zarządu Grupy LOTOS S.A. w sprawie sposobu podziału zysku netto oraz niewypłacania dywidendy za rok 2021

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. przeznaczenia zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 w wysokości 2.519.835.199,42 PLN w całości na zasilenie kapitału zapasowego w celu zabezpieczenia płynności finansowej Spółki. Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona

ECHO INVESTMENT SA (18/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA

Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyznaczeniu daty ZWZA na dzień 15 czerwca 2022 oraz w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021. 1. Zarząd Spółki postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendację dotyczącą przeznaczenia

BANK HANDLOWY SA (15/2022) Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że Rada

Magiczny Ogród i Silent Disco z Mozartem podczas Nocy Muzeów w Warszawskiej Operze Kameralnej 14.05.2022 r.

Noc Muzeów z Warszawską Operą Kameralną to dzień wyjątkowych spotkań z muzyką Mozarta oraz atrakcji dla całych rodzin. Tego dnia wszystkich miłośników sztuki Warszawska Opera Kameralna zaprasza do Magicznego Ogrodu Mozarta przed budynkiem Teatru przy Alei Solidarności 76B w Warszawie. Odwiedzając Magiczny Ogród Mozarta będziecie Państwo mogli wysłuchać koncertu kwartetu smyczkowego Warszawskiej Opery Kameralnej, koncertu

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ