Month: maj 2022

PCF GROUP SA (10/2022) Rezygnacje członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu PCF Group S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2021 oraz powołania na nową kadencję

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki pierwszej, wspólnej kadencji kończącej się w dniu 6 listopada 2022 r., tj. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mikołaj Wojciechowski oraz członkowie Rady Nadzorczej Barbara Sobowska, Dagmara Zawadzka, Kuba Dudek oraz Jacek Pogonowski, złożyli, ze skutkiem

ZUE SA (29/2022) Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ZUE S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 31 maja 2022 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za

TOYA SA (16/2022) Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.

Zarząd TOYA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w dniu 31 maja 2022 dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok

SANTANDER BANK POLSKA SA (14/2022) Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. Pan Carlos Polaino Izquierdo złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku, skuteczną od dnia 1 stycznia 2023 r., w związku z planowym powrotem do struktur globalnych Grupy Banco Santander S.A. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z

SERINUS ENERGY PLC (21/2022) Nabycie akcji Spółki przez Dyrektora/osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia o nabyciu w dniu 30 maja 2022 r. przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego (COO) Spółki, łącznie 75.675 Akcji Zwykłych Spółki po średniej cenie 12,95 pensa za Akcję. Po

ELEKTROTIM SA (9/2022) Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.05.2022 r. Pan Ariusz Bober, Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A., poinformował Spółkę o nabyciu akcji ELEKTROTIM S.A. W załączeniu do niniejszego

INTER CARS SA (17/2022) Powołanie Zarządu Spółki na okres nowej kadencji

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2022 r. powziął wiadomość o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie powołania zarządu Spółki na okres nowej wspólnej czteroletniej kadencji, której bieg

PGE wspólnie z Uczelnią Łazarskiego uruchamia pierwszy w Polsce kierunek zarządzania procesami inwestycyjnymi w morskiej energetyce wiatrowej

„Branża offshore w Polsce potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Najlepszym sposobem na skuteczną budowę rodzimego rynku morskiej energetyki wiatrowej jest wykształcenie przyszłych specjalistów na polskich uczelniach” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. „Dlatego w oparciu o kadrę dydaktyczną Uczelni Łazarskiego, jak i ekspertów, ds. zarządzania, regulacji, ryzyka, finansów, jak i inżynierów oraz

Bristol Myers Squibb wśród laureatów prestiżowego konkursu „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022”

· Firma biofarmaceutyczna Bristol Myers Squibb znalazła się w gronie laureatów konkursu „Great Place to Work® – Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2022”, zajmując 3. miejsce w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających do 500 pracowników. · To już kolejne tak ważne wyróżnienie dla Bristol Myers Squibb w tym prestiżowym rankingu. W 2010 r. i 2016 r. firma zwyciężyła

ERBUD SA (22/2022) Podjęcie przez Zarząd ERBUD S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd ERBUD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w

1 2 3 8
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ