Category: Biznes

RELPOL SA (21/2022) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 27.09.2022 roku otrzymał od Pana Piotra Osińskiego, członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Relpol S.A. Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom

CYFROWY POLSAT SA (22/2022) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia działań przez Cyfrowy Polsat S.A. mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. w temacie rozważanej sprzedaży akcji Modivo S.A.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia transakcji sprzedaży 1.000.000 akcji spółki Modivo S.A. z siedzibą w

CYFROWY POLSAT SA (23/2022) Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 7 września 2022 roku przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Embud 2”) celem

RELPOL SA (19/2022) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 21.09.2020 roku otrzymał od Pana Piotra Osińskiego, członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Relpol S.A. Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom

RELPOL SA (18/2022) Nabycie akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 20.09.2020 roku otrzymał od Pana Piotra Osińskiego, członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji nabycia akcji Relpol S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom

RELPOL SA (17/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 31.08.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Relpol S.A., z dniem 01.09.2022 Pana Krzysztofa Pałgana Wiceprezesa i p.o. Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Kuriatę Członka Zarządu, a następnie z dniem 01.09.2022 powołała 3 osoby w skład Zarządu nowej, wspólnej kadencji w osobach: 1. Krzysztofa

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (12/2022) Zawarcie umowy na modernizację części technologicznej elektrowni ESP Porąbka-Żar

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. informuje, że 22 lipca 2022 r. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A. (Partner – udział w konsorcjum 44,86%) i GE Hydro France S.A.S. (Lider – udział w konsorcjum 55,14%), zawarło z PGE Energia Odnawialna S.A. umowę na wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej ESP Porąbka-Żar. W ramach umowy modernizacja

RELPOL SA (14/2022) Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu 08.07.2022 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 08.07.2022 r. zmian do Statutu Spółki Relpol. W związku z powyższym uchwała Walnego

RELPOL SA (12/2022) Uchwały podjęte i nie podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych i nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2022 r. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

PKN ORLEN SA (27/2022) Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na dzień 21 lipca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, o kapitale zakładowym/wpłaconym

1 2 3 20
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ