Day: 2 czerwca, 2022

NEWAG SA (16/2022) Powołanie Członków Zarządu kolejnej kadencji

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 01.06.2022 Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną trzyletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych tj. mandaty członków Zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ