Tag: Relpol SA-PLRELPL00014-RELPOL

RELPOL SA (17/2022) Zmiany w Zarządzie Spółki

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 31.08.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze składu Zarządu Relpol S.A., z dniem 01.09.2022 Pana Krzysztofa Pałgana Wiceprezesa i p.o. Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Kuriatę Członka Zarządu, a następnie z dniem 01.09.2022 powołała 3 osoby w skład Zarządu nowej, wspólnej kadencji w osobach: 1. Krzysztofa

RELPOL SA (14/2022) Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki oraz tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. informuje, że w dniu 08.07.2022 otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 08.07.2022 r. zmian do Statutu Spółki Relpol. W związku z powyższym uchwała Walnego

RELPOL SA (12/2022) Uchwały podjęte i nie podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła w załączeniu treść uchwał podjętych i nie podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.06.2022 r. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

RELPOL SA (8/2022) Wstępne wyniki finansowe Relpol S.A. za 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Relpol S.A. w Żarach przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za 2021 r. osiągnięte przez Relpol S.A. Decyzja taka podjęta została w związku z pozyskaniem wstępnych danych jednostkowych za rok 2021 oraz odstąpieniem od publikacji raportu okresowego za IV kw. 2021. Raport z

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ