Day: 11 kwietnia, 2022

Rośnie legalna sprzedaż papierosów i kurczy się szara strefa

Udział szarej strefy w krajowym rynku papierosowym był w 2021 rekordowo niski. W tej branży szara strefa maleje sukcesywnie od 2015 roku, gdy wynosiła 19% – wskazuje IPAG. Spadek udziału nielegalnej sprzedaży w rynku do 5,8% jest jednak nie tylko efektem skutecznych działań polskich służb, ale również dynamicznie rosnącej – pomimo podwyżki podatku akcyzowego na

STALPROFIL SA (11/2022) Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2021

Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 11 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021, proponując przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 21.000.000,00 zł. (dwadzieścia jeden milionów złotych), co daje 1,20 zł. (jeden złoty dwadzieścia groszy) dywidendy na każdą akcję.

NOVAVIS GROUP SA (11/2022) Informacja od Zarządu Spółki z grupy Novavis Group S.A. o wyborze oferty złożonej w przetargu

Zarząd Novavis Group S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2022 roku powziął informacje od Zarządu Novavis ESCO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Novavis ESCO”) o wyborze w dniu 5 kwietnia bieżącego roku oferty złożonej przez Novavis ESCO w przetargu o nazwie „Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń”. Przedmiotem zamówienia jest usługa

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ