Day: 12 kwietnia, 2022

PKP CARGO SA (12/2022) Zakończenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r., Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że z końcem dnia 12 kwietnia 2022 r. upływa okres trzymiesięcznego oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Władysława Szczepkowskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra

O sposobach na „czarne łabędzie” na Europejskim Kongresie Samorządowym

Paneliści zwracali uwagę, że żyjemy w czasach „czarnych łabędzi”, czyli nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak pandemia i wojna w Ukrainie, które zmieniają świat i Europę, także tę regionalną. Eksperci wskazywali, że aby samorządy mogły poradzić sobie z problemami, jakich nieustannie przybywa, potrzebni są liderzy, którzy będą odważnie podejmować decyzje, dążyć do rozwoju gospodarczego i społecznego oraz

SYGNITY SA (13/2022) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Mariusza Juraka, Prezesa Zarządu oraz od Pani Ingi Jędrzejewskiej, Członka Zarządu ds. Finansowych, będących osobami pełniącymi

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2022 r. podjęła: a) uchwałę o odwołaniu Pani Agnieszki Broniarek z Zarządu Spółki („Uchwała o odwołaniu”) oraz b) uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Radwańskiego na Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki („Uchwała o powołaniu”). Uchwała o odwołaniu

CIECH SA (10/2022) Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021

Zarząd CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przedkładanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażonym w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 11 kwietnia 2022 roku, w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2021, podjęła w dniu 12 kwietnia 2022 r. uchwałę, w której

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ