Day: 27 kwietnia, 2022

PZU SA (8/2022) Powołanie członka Zarządu PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Pana Piotra Nowaka w skład Zarządu PZU SA, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu PZU SA. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Powołanie następuje od dnia 28 kwietnia 2022 r.

GRUPA KĘTY SA (18/2022) Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dalej: Bank) warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Małgorzata Cebelińska na EKG: polska branża mleczarska stoi przed wielkimi wyzwaniami

Źródło informacji: PAP MediaRoom Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

DECORA SA (6/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

Zarząd Decora S.A. _ Spółka _ informuje, że w dniu 27.04.2022 roku podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. _ Uchwała _. Na podstawie przyjętej Uchwały Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ