Day: 5 maja, 2022

ŚNIEŻKA SA (5/2022) Rekomendacja Zarządu dotycząca wysokości dywidendy za rok 2021 oraz rekomendacja dotycząca dywidendy w najbliższych latach

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu akcjonariuszom Śnieżki wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok w kwocie 31 544 445,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące, czterysta czterdzieści pięć złotych), tj. w wysokości 2,5 złotych (słownie: dwa złote, pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję. Zysk netto

Fundusz inwestycyjny Lords LB Baltic Fund III działający w obszarze nieruchomości z powodzeniem zakończył działalność

Łotwie, zostały zrealizowane, a roczna stopa zwrotu netto dla inwestorów wyniosła 13,56% w ciągu dziewięciu lat jego działalności” ‒ powiedział Efim Hiterer, zarządzający funduszem Lords LB Baltic Fund III. W okresie dziewięciu lat aktywnego zarządzania wartość aktywów dostępnych w ramach funduszu przekroczyła kwotę 140 mln EUR, według stanu przed rozpoczęciem sprzedaży w pierwszym kwartale 2020

RAWLPLUG SA (2/2022) Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 maja 2022 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 53 119 995,84 zł i wypłatę dywidendy. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ