Day: 13 maja, 2022

GPW SA (3/2022) Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „GPW”, „Spółka”) informuje, że wystąpił do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 115 003 280,00 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych). Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 115

ATENDE SA (6/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie pokrycia straty Atende S.A za rok 2021, zgodnie z którą postanawił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącej 4.095.777,95 zł z kapitału zapasowego Spółki. Ponadto Zarząd Atende S.A. nie

COGNOR HOLDING SA (12/2022) Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

Zarząd Cognor Holding SA (Spółka’) informuje, że w dniu 13 maja 2022 roku podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto Spółki za rok 2021. Kwotę w wysokości 25 713 099,45 PLN proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,15 PLN, a pozostałą

Astronomowie „zrobili zdjęcie” czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej

Czarna dziura to obszar, w którym siła grawitacja jest tak potężna, że nie pozwala uciec żadnej materii, a nawet światłu. Do jej wytworzenia potrzeba zgromadzenia bardzo dużej masy w małej objętości. Matematyczna granica tego obszaru zwana jest horyzontem zdarzeń. Istnieją dwa główne rodzaje czarnych dziur: o masach gwiazdowych oraz supermasywne czarne dziury o masach milionów,

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ