Day: 17 maja, 2022

SHOPER SA (7/2022) Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Shoper S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 maja 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Pawła Rybaka, Członka Zarządu Spółki, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

ING BANK ŚLĄSKI SA (19/2022) Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 17 maja 2022 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 16 maja 2022 roku obejmujące m.in. rejestrację zmian w Statucie Banku uchwalonych uchwałą

STALEXPORT AUTOSTRADY SA (28/2022) Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 11 maja 2022 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 16 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) – spółki zależnej od Emitenta – dokonała oceny wniosku Zarządu SAM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ