Day: 18 maja, 2022

COGNOR HOLDING SA (15/2022) Notyfikacja osoby zarządzającej o zbyciu akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. COGNOR HOLDING S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 18 maja 2022 roku otrzymał od Członka Zarządu Pana Dominika Barszcz notyfikację o zbyciu w dniach 13 maja 40 000 akcji Spółki. W załączeniu przesłana notyfikacja. Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom

ATLANTIS SE (9/2022) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję. (Resolution of the Supervisory Board on the appointment of the Management Board for the next term of office.)

Zarząd Emitenta, tj. Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 18.05.2022 roku, w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia działalności Damiana Patrowicza jako członka zarządu od dnia 16.01.2022 r. do dnia podjęcia niniejszych uchwał oraz uchwałę w sprawie powołania na nową

CIECH SA (21/2022) Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Ciech S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Kamila Majczaka do Zarządu Emitenta, jako Członka Zarządu. Wykształcenie Pana Kamila Majczaka obejmuje studia magisterskie z ekonomii na University of Cambridge oraz studia licencjackie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej

VRG SA (18/2022) Podjęcie przez Zarząd VRG S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2022 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki dywidendowej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie” o następującej treści: Polityka dywidendowa VRG S.A. z siedzibą w Krakowie Jednym z głównych celów Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) jest dzielenie się zyskiem

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ