Day: 19 maja, 2022

Prezes Pekao: za nami kolejny projekt zwiększający udział zielonego finansowania w portfolio kredytowym

Łączna wysokość finansowania tego przedsięwzięcia, jakiego udzieli konsorcjum trzech banków, to 763,4 mln zł. Bank Pekao ma pełnić rolę Agenta Kredytu, Agenta Zabezpieczeń oraz Banku Rachunków, a także zapewnić hedging (red. strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami) stopy procentowej. „W transformacji energetycznej nie chodzi o to, aby wydać duże kwoty. Chodzi o to, aby wydawać je

GTC SA (26/2022) Propozycja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i jej pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. przyjął uchwałę, zgodnie z którą zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) wypłatę dywidendy w wysokości 0,28 złotych na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r. Dnia 18 maja 2022 r. rada nadzorcza Spółki

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ