Day: 24 maja, 2022

PHN SA (5/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2021 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 24 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 72 675 254,35 PLN poprzez przeznaczenie: – kwoty 18 438 232,68 PLN zysku na wypłatę

HERKULES SA (19/2022) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 maja 2022 roku podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Zawiszy do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem od dnia 24 maja 2022 roku. Dodatkowe informacje dotyczące Pana Mariusz Zawiszy Spółka przekazała

HERKULES SA (18/2022) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Cezarego Kicińskiego o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, w tym z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Rezygnacja stała się skuteczna w dniu 24 maja 2022 roku o godzinie 14.00. Oświadczenie Pana Cezarego

TRAKCJA SA (28/2022) Rekomendacja Zarządu ws. podziału zysku za 2021 rok

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto Spółki za 2021 rok w wysokości 3 854 534,70 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Spółka informuje, że Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki celem wydania oceny przyjętej rekomendacji. Ostateczną decyzję w

VRG SA (20/2022) Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 1 .Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Kałuży 1,

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ