Day: 27 maja, 2022

ERBUD SA (22/2022) Podjęcie przez Zarząd ERBUD S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd ERBUD S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 24/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w

COMP SA (11/2022) Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku

Zarząd Comp S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2022 r. podjął uchwałę, o treści: „1. Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie w kwocie 35.717.328,83PLN (trzydzieści pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli: – Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych – Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta

STS HOLDING SA (8/2022) rekomendacja Zarządu dotycząca poziomu wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Spółki STS Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja br. Walne Zgromadzenie spółki zależnej, tj. STS S.A. podjęło uchwałę o wypłacie pozostałej części zysku netto z 2021 roku w wysokości 85 871 021,17 zł w formie dywidendy dla jedynego akcjonariusza – STS Holding S.A., która nastąpi do 27 czerwca 2022 roku. W

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć ciasteczka
AKCEPTUJĘ